• Photoshop Basic
  • ProPreset blend màu

The fastest way to grow your business with the leader in Technology Check out our options and features included.

Latest Products

Latest Tutorials

Hiệu ứng ảnh mờ ảo nhẹ nhàng - Highpass đảo Hiệu ứng ảnh mờ ảo nhẹ nhàng - Highpass đảo Photoshop
Chèn nhiều hình vào một file tự động trong photoshop Chèn nhiều hình vào một file tự động trong photoshop Photoshop
Làm poster MV Người Ta Có Thương Mình Đâu Làm poster MV Người Ta Có Thương Mình Đâu Photoshop
Blend màu xanh lá trắng sáng Light Green Blend màu xanh lá trắng sáng Light Green Photoshop
Đổi màu nước vàng thành xanh trong veo Đổi màu nước vàng thành xanh trong veo Photoshop
Hiệu ứng kiểu Anime (phim hoạt hình Nhật Bản) cho ảnh Hiệu ứng kiểu Anime (phim hoạt hình Nhật Bản) cho ảnh Photoshop
[STREAMING #19] Hiệu ứng một màu, action chèn logo, Pro Preset và nhiều câu hỏi khác [STREAMING #19] Hiệu ứng một màu, action chèn logo, Pro Preset và nhiều câu hỏi khác Photoshop
Blend màu Deep Pink - hồng trầm Blend màu Deep Pink - hồng trầm Photoshop
Làm nổi bật ảnh chỉ với 2 layer? Làm nổi bật ảnh chỉ với 2 layer? Photoshop

Resources

Working Hours

  • Mon - Fri : 5.30am - 11.00pm
  • Saturday : 5.30am - 1.00pm
  • Sunday : Closed

Thiết kế Logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam blandit, felis nec gravida lobortis, est felis convallis lacus, vitae commodo metus ipsum.

Meet the Staff

Thiết kế Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam blandit, felis nec gravida lobortis, est felis convallis lacus, vitae commodo metus ipsum.

Join Now

Chụp ảnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam blandit, felis nec gravida lobortis, est felis convallis lacus, vitae commodo metus ipsum.

Learn More