ProPreset Blend màu - bản nâng cấp tháng 08/2018

ProPreset cho Lightroom và camera raw của HPphotoshop Xem thông tin và demo tại: https://goo.gl/ZqFXvY