Tạo ảnh Cinematic với lightroom

Cách tạo hiệu ứng cinematic, tạo viền đen trên dưới ảnh chỉ với lightroom.