Tạo ảnh Cinematic với lightroom

Cách tạo hiệu ứng cinematic, tạo viền đen trên dưới ảnh chỉ với lightroom.

Tutorial liên quan

Giảm opacity của preset lightroom và cách chỉnh preset cho hợp với ảnh | #HPphotoshop Giảm opacity của preset lightroom và cách chỉnh preset cho hợp với ảnh | #HPphotoshop Lightroom
Blend màu phim TVB Hồng Kông trên lightroom Blend màu phim TVB Hồng Kông trên lightroom Lightroom
Update Preset Pro, blend màu chỉ với một click Update Preset Pro, blend màu chỉ với một click Lightroom
[STREAM #20] Rảnh rỗi chỉnh hình hotel và tư vấn chọn máy ảnh [STREAM #20] Rảnh rỗi chỉnh hình hotel và tư vấn chọn máy ảnh Lightroom
DOWNLOAD 5000 FREE PRESET lightroom và cách cài preset DOWNLOAD 5000 FREE PRESET lightroom và cách cài preset Lightroom
LIGHTROOM CC 7.3 - bản nâng cấp "đáng tiền" LIGHTROOM CC 7.3 - bản nâng cấp "đáng tiền" Lightroom