Update Preset Pro, blend màu chỉ với một click

Pro Preset cho Lightroom và camera raw của HPphotoshop Xem thông tin và demo tại: https://goo.gl/ZqFXvY