Review chức năng TỰ ĐỘNG CHỌN VÙNG chủ thể trong photoshop

Từ bản cập nhật khoảng tháng 01/2018 vừa rồi, photoshop đã có thể chức năng tự động chọn vùng đối tượng dựa trên AI khá tuyệt vời và giúp chúng ta đỡ tốn thời gian hơn trong khi retouch.