Trame Effect | Hiệu ứng ảnh chấm bi

LƯU Ý: để lưu file dạng JPEG thì sau khi tạo hiệu ứng xong, bạn vào Image, Mode, Grayscale, Size ratio bạn để 1 rồi click ok, sau đó tiếp tục vào Image, Mode, RGB :D giờ thì bạn có thể lưu file JPEG bình thường.